Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Historie

Založení

Dne 27. června 1887 proběhla ustanovující schůze Sboru dobrovolných hasičů pro Chříč a okolí. Bylo tak završeno dlouholeté snažení řídícího učitele Antonína Kopty. Ustavující schůze se zúčastnili starosta a jednatel župní jednoty v Kralovicích, kteří nemalou měrou přispěli ke zdárnému průběhu schůze.

Do sboru se na schůzi rovnou přihlásilo 50 členů. Byl zvolen přípravný výbor, který na základě vzoru od hasičské jednoty připravil stanovy, které se poslaly na okresní úřad ke schválení. Přestože ve stanovách bylo uvedeno, že sbor se zřizuje pro Chříč, Studenou, Hlince, Holovousy, Slatinu a Lhotu, členové se rekrutovali jen ze Chříče a Studené.

Po schválení stanov byla svolána první řádná členská schůze, na které byl starostou zvolen V. Roth, jednatelem V. Beneš, oba ze Chříče a revizor účtů Ant. Albrecht ze Studené.

Dne 26. května 1890 uspořádal sbor 1. veřejné cvičení ve Chříči, kterého se zúčastnilo dalších 10 sborů – z Podmokel, Mlečic, Slabců, Újezda, Rousínova, Kralovic, Kožlan, Čisté, Radnic a Spolek vojenských vysloužilců z Hřešihlav.

V roce 1898 byl založen SDH Slatina – Lhota, a proto se v roce 1901 schválili nové stanovy a sbor se přejmenoval na SDH Chříč – Studená. Následující rok nechala obec postavit novou hasičskou kůlnu.

V roce 1906 schválil obecní výbor, že činní členové, kteří jsou u sboru alespoň jeden rok, mají lékařskou péči a léky zdarma na účet obce. Tohle usnesení bylo každoročně obnovováno až do roku 1914, kdy tyto výlohy přebírá Zemský hasičský fond.

Výcvik je bohužel prokládán i častými zásahy, jen ve Chříči bylo mezi roky 1899 až 1911 sedm požárů. Za zmínku stojí požár od pařáku na brambory z 10. června 1911 u Františka Žikeše, protože byl silný vítr a velké sucho, shořelo pět popisných čísel s hospodářskými budovami, celkem 19 střech. K požáru se sjelo celkem 15 stříkaček. Ne všechny požáry vznikly náhodou. 31. července 1907 v domě pana Dlouhého, založil požár o půlnoci žhář.

První světová válka

V roce 1908 je rozhodnuto pořídit druhou stříkačku a po velkém požáru v roce 1911 obec zakoupila 25 nových pracovních obleků a 100 metrů hadic.

Po první světové válce sbor obnovuje utlumenou činnost, opravují se obě stříkačky, skladiště a nakupuje se nové vybavení. V roce 1931 jsou schváleny nové stanovy a následující rok je postaven stožár na sušení hadic.

Druhá světová válka

Zhoršující se mezinárodní situace přinesla sborům další povinnosti. V roce 1935 vznikla Civilní protiletecká ochrana (CPO), jejíž součástí se stali i hasiči. Probíhali zdravotnické kurzy se zaměřením na likvidaci následků bombardování a chemických útoků. Obce se rozhodly modernizovat hasičskou techniku. V únoru 1938 je rozhodnuto koupit novou motorovou stříkačku za 27 000 Kč. Na její zaplacení byla získána subvence 5 000 Kč. Stará pérová stříkačka bez hadice se dala na protiúčet za 7 000 Kč a 15 000 Kč zaplatila obec hotově při dodání.

Dne 5. května 1938 byl založen SDH ve Hlincích. Již při ustavující schůzi vstoupilo 33 členů. O rok později v roce 1939 byla pořízena motorová stříkačka.

Protektorátními úřady bylo nařízeno, že v každé obci musí být hasičský sbor. Proto v roce 1943 byla ve Studené sestavena protipožární četa o stavu 21 členů, rozdělena na 2 oddíly. Mateřským sborem ve Chříči byla zapůjčena stará čtyřkolová stříkačka, která je ve Studené do dnešní doby a je ve výborném stavu.

Stejná situace byla i ve sboru Slatina – Lhota, který se musel také rozdělit. SDH Lhota získala potahovou stříkačku ze Slatiny. Tak vzniklo celkem 6 sborů.

Po válce

zil-historicke-foto-upr.jpeg

Po roce 1945 se našemu okolí nevyhnuly požáry. Na jaře 1947 vyhořela po zásahu blesku stodola ve Chříči čp. 12 a už nebyla obnovena. Počátkem šedesátých let shořela střecha nad stájí, požár vznikl od výfukové řezačky. V roce 1978 byla pořízena bezplatným převodem od hasičů pražského letiště v Ruzyni cisternová stříkačka ZIL 131.

Po roce 1990

O 30 let později v roce 2008 k cisterně ZIL přibyla Škoda CAS 25 RTHP, kterou obec zakoupila v Žihli. V roce 2014, tentokrát bezplatným převodem do Chříče, přibyla z Tachova další, tentokrát výkonnější TATRA 815 CAS32. Škoda CAS 25 RTHP byla prodána do SDH Panoší Újezd. Dnes vedle uvedených hasebných zařízení máme ve Chříči sedmimístný dopravní automobil Wolksvagen Multivan, dále máme ve vybavení hasičskou stříkačku, motorové pily, elektrocentrálu a plovoucí čerpadlo.

Naše vybavení nám pomáhá v celé řadě zásahů, kterých bylo mezi roky 2013 až 2023 sedmdesát jedna.

Každým rokem se naše kvalifikovanost posouvá na lepší úroveň.

V roce 2021 se k nám do výjezdové jednotky připojili tři členové z SDH Kostelík.

 

 

Portrét

Mail list


Statistiky

Online: 1
Celkem: 209830
Měsíc: 6678
Den: 175

Kontakt

SDH Chříč

732 801 050

sdh.chric@seznam.cz